Ansökan om medlemskap i Svenska Balladklubben

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Land (om annat än Sverige):

E-post:

Mobil:

Telefon:

Båtnamn:

Segelnummer:

Hur lång är balladen mätt i fot?: