Föreningens historik 

Balladen är en utvecklad version av Rolf Magnussonritade Joker. Jokern konstruerades för tävling, främst havskappsegling. De goda seglingsegenskaperna på havsbana bibehölls i familjebåten Ballad, som med ny köl nu blev ännu något styvare än originalet.

Balladen fick efter den lyckade introduktionen 1971 i Sverige också tämligen snart internationell spridning. Båtar såldes bl a till Norge, Danmark, Tyskland och England. C:a 200 st exporterades för försäljning i Nordamerika (USA/Kanada).

Med den stora produktionen under 60- och 70-talen av nya typer av formgjutna segelbåtar i plast ökade intresset att tävla i entypsklasser. Kontakter etablerades därför dels mellan olika lokala balladfora i Sverige (ost-, väst och sydkusten), dels med balladseglare utomlands i syfte att ta fram de mått och övriga data, som ska definiera en Ballad som ”tävlingsredskap”. 1976 fastställdes Balladens entypsregel av delegater från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och England vid ett möte i Kristinehamn. Denna regel, som senare reviderats vid flera tillfällen, har sedermera godkänts av Svenska Seglarförbundet och motsvarande internationella förbund.

1976 räknas som Balladklubbens tillkomstår då de lokala sammanslutningar som tidigare funnits gick samman i en nationell förening. Föreningens grundare var Bengt Holmblad, Olle Hult och Stig Lindegren. 1989 ändrades namnet till Svenska Balladklubben. Anledningen var att namnet skulle harmoniera med namnen på de utländska balladklubbarna. Svenska Balladklubben är ett klassförbund anslutet till Svenska Seglarförbundet, men samtidigt en intresseorganisation för alla balladseglare, d v s ej endast för dem som kappseglar.

Ett axplock ur föreningens historia….