17 januari 2020
Kallelse till årsmöte 2020
Anmäl dig på admin[snabel-a]balladklubben.se

Varmt välkommen till årsmöte i Göteborg!

På styrelsemötet i Stockholm i november 2019 beslutade styrelsen att årsmötet för 2020 ska hållas i Göteborg, den 8 februari i anslutning till båtmässan.

Syftet med att hålla årsmötet i olika delar av Sverige är att skapa en förankring mellan klubben och dess medlemmar.

För de första 20 medlemmarna som anmäler sig erbjuds fri entré till båtmässan. Först till kvarn!

Vi önskar er medlemmar hjärtligt välkomna kl. 14:00 8 februariÅrsmötet äger rum i Svenska mässan, Gothia Towers, i lokal R21 på Mässans gata 24. Hållplats Korsvägen för spårvagn och buss. Parkeringar i närheten runt Liseberg eller i Focushuset.

Föredragningslista enligt stadgarna:

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

 

 

 

Text av Göran Olsson, Balladen Aquamarin 1350
7 november 2019

Bäste Balladkollega,

Så har den nya styrelsen haft sitt första fysiska sammanträde. Visst var det inte utan  viss spänning och förväntan att sammanstråla i klubbhuset ÅSS, Årstavikens segelsällskap på Söders södra strand vid Skanstull i Stockholm. Vitt skilda från olika håll i landet, i olika åldrar och professioner, med en gemensam nämnare -BALLAD!  - vilket gäng…! entusiasmen saknades inte.
Nyvalde ordförande José Pérez Johansson stod som värd och bjöd tillresta ledamöter på pasta med egenhändigt tillagad köttsås med tillbehör. Tack José!

En hel del formalia stod naturligtvis på dagordningen, men också tankar, idéer och förslag i fråga om Balladklubbens framtida väl och ve.

Balladklubbben invigdes 1976 så den har några år på nacken och historien förpliktigar. Nu är vi ändå igång på ny kula, men det skall påpekas, både nu och framgent – en verksamhet blir inte bättre än sina medlemmar. Det är på Er det hänger, om vi kan skapa liv och kraft i föreningen.

Styrelsen beslöt bl.a. att Balladbladet skall återuppstå. Nytt nummer kommer på föråret.
Bladet är en bra länk mellan medlemmarna. Tips och idéer kan förmedlas och en hel del smått och gott som kan tjäna som ”handbok”. Således ett viktigt forum även om naturligtvis mycket sker via nätet.
Nästkommande årsmöte förläggs i samband med båtmässan i Göteborg. Boka redan nu lördagen den 8 februari. Mer info senare.

Vid årsmötet presenteras förslag och beslut om klubbens framtida upplägg, ev. medlemsavgifter, mätregler, hanterande av utensilier, faktablad, ritningar mm mm.

Ny styrelse skall på det kommande årsmötet väljas med måhända viss utökning? Var finns våra kvinnliga seglare?
Nu som tidigare utgörs valberedningen av styrelsen – väl att begrunda !! Förslag…

Tiden Går – Balladen 50 år! , redan år 2021. Det skall firas och uppmärksammas.
Förhoppningsvis kan vi gemensamt med intresserade och aktiva klubbar i våra grannländer hitta en bra agenda, allt för att stärka och sprida info om Balladens goda egenskaper och förträfflighet. Har Du tankar och idéer runt detta eller annat som
styrelsen skall jobba med – Hör av Dig! Skriv en Rad.

Den nya styrelsen som valdes på det extra årsmötet i september 2019 är:

José Pérez Johansson, ordförande, Stockholm, Freja 1280
Stefan Robertsson, kassör, Mölndal, Blåklint 710
Nils Ribbhagen, sekreterare, Hammarö, Althea 1357
Johan Podvorec, webbansvarig och teknisk support, Nödinge, Beata 558
Christiaan Reichwein, ledamot, Strängnäs, Galant 1101
Göran Olsson, ledamot, Höganäs, Aquamarin 1350

Kontaktuppgifter finner du här.

 

På verandan utanför Årstavikens segelsällskaps klubbhus. Årstaviken och Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening i bakgrunden.

Från vänster: Johan Podvorec, Rabbe Takolander (gäst), Christiaan Reichwein, Stefan Robertsson, Göran Olsson, Nils Ribbhagen och José Pérez Johansson

 

Överlämning av föreningens ekonomi från den avgående kassören Rabbe Takolander till den tillträdande dito, Stefan Robertsson. I övrigt en nyfiken styrelse.

 

Hej, 

Den nya styrelsen kommer att träffas den 2 november i Stockholm för ett första möte om klubbens framtid och diskutera planerna för det kommande året. 

Har du några idéer som du tycker att styrelsen bör diskutera är du hjärtligt välkommen att slå mig en signal på 0709378777!

Hälsar

Nya styrelsen genom

José Pérez Johansson
Ordförande sedan oktober 2019

 

Från och med idag har vi en ny styrelse bestående av José Pérez Johansson,ordförande för klubben, Stefan Robertson, Göran Olsson, Johan Podvorec, Nils Ribbhagen och Christiaan Reichwein styrelsemedlemmar.

Vi i den gamla styrelsen tackar för oss och önskar den nya styrelsen lycka till!

/Peter

Vid ordinarie årsmötet 2019 fanns inga kandidater till ny styrelse så då beslutades det att klubben avvecklas. Men innan detta hade genomförts anmälde sig ett antal medlemmar som var villiga att ta på sig uppdraget att bilda ny styrelse. Eftersom det normalt är väldigt skralt med deltagande i det ordinarie årsmötet föreslår vi nu att detta extra möte sker på klubbens diskussionforum som alla medlemmar kan nå efter inloggning här på hemsidan (klicka här). Om någon har problem med detta, eller hellre vill framföra synpunkter muntligt, så går det bra att ringa nuvarande ordförande eller någon annan i styrelsen.

I korthet föreslås en ny styrelse bestående av José Pérez Johansson som ny ordförande, och Stefan Robertson, Göran Olsson, Johan Podvorec, Nils Ribbhagen och Christiaan Reichwein som styrelsemedlemmar. Den nya styrelsen föreslås tillträda första oktober.
/Peter

Äntligen är det snart dags för första vårtecknet: balladklubbens årsmöte! Vi träffas som vanligt på båtmässan i Älvsjö i rum M 20 kl 13-15 lördagen den 9 mars. För att komma till lokalen måste du betala inträde till mässan. Om du är medlem i balladklubben får du tillbaka inträdet efter årsmötet. 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

Välkomna!

Styrelsen