Som medlem får man tillgång till Balladbladet som kommer 2ggr per år, här kan ni se ett urklipp från det. När man är medlem får man tillgång till hela Bladet. Bladet skapas av bidrag från alla klubbmedlemmar och sponsorer. Vi önskar alla en fin seglings säsong.

1 mars 2021
Kallelse till årsmöte 2021

 

Bäste medlem i Balladklubben, 

Styrelsen vill med detta hälsa dig varmt välkomment till Balladklubbens årsmöte 2021. 

Årsmötet kommer denna gång att hållas via länk, för att leva upp till Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner med anledning av Covid-19.

Årsmötet kommer att hållas 27 mars, 13:00. Håll utkik här på hemsidan och i din epostbrevlåda för mer information. På årsmötet kommer vi att följa föredragningslistan enligt Balladklubbes stadgar §13.

Vi vill redan nu göra medlemmarna uppmärksamma på att föreningen gärna tar emot förslag på namn som kan väljas in till styrelsen på årsmötet. Vi eftersträvar jämställdhet. Nomineringar av kvinnor är därför särskilt välkomna.

Hälsar

Styrelsen genom José Pérez Johansson, ordförande

 

Som medlem får man tillgång till Balladbladet som kommer 2ggr per år, här kan ni se ett urklipp från det. När man är medlem får man tillgång till hela Bladet. Bladet skapas av bidrag från alla klubbmedlemmar och sponsorer. Vi önskar alla en fin seglings säsong.

 

Till årsmötet i Göteborg (se kallelse genom att scrolla nedåt till nästa artikel)...

...har vi nöjet att informera att Gustav Hedman, ny Balladägare, medlem och seglare, kommer att delta för att visa en spännande film och berätta om sina erfarenheter från sin seglats med Balladen ”Dolittle” från Umeå till Göteborg, en resa genom ett oförlåtande hösthav i Bottenviken.

 

 Gustav är ursprungligen från Västerbotten men har för närvarande hemmahamn i Göteborg.

Gustavs filmer från resan mellan Umeå och Göteborg.

 

17 januari 2020
Kallelse till årsmöte 2020
Anmäl dig på admin[snabel-a]balladklubben.se

Varmt välkommen till årsmöte i Göteborg!

På styrelsemötet i Stockholm i november 2019 beslutade styrelsen att årsmötet för 2020 ska hållas i Göteborg, den 8 februari i anslutning till båtmässan.

Syftet med att hålla årsmötet i olika delar av Sverige är att skapa en förankring mellan klubben och dess medlemmar.

För de första 20 medlemmarna som anmäler sig erbjuds fri entré till båtmässan. Först till kvarn!

Vi önskar er medlemmar hjärtligt välkomna kl. 14:00 8 februariÅrsmötet äger rum i Svenska mässan, Gothia Towers, i lokal R21 på Mässans gata 24. Hållplats Korsvägen för spårvagn och buss. Parkeringar i närheten runt Liseberg eller i Focushuset.

Föredragningslista enligt stadgarna:

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.