Föreningens ekonomi är så god att styrelsen beslutat att även göra 2018 avgiftsfritt för existerande medlemmar.

För nya medlemmar kostar det fortfarande 100:- att gå med i klubben.

Styrelsen

Nu är det dags för årsmöte igen. Vi träffas som vanligt på båtmässan i Älvsjö i rum M 12 kl 13-15 söndagen den 11 mars. För att komma till lokalen måste man betala inträde. Dessa pengar återbetalas efter årsmötet till deltagande medlemmar. 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

Välkomna!

Styrelsen

Hej!

Nu finns en fräsch seglingsserie i fem delar om segling med Balladen Måsen. Den heter Joni & Martin seglar och är från en tur Göteborg – Anholt – Läsö – Göteborg 2016 med olika äventyr längs vägen. Ni får gärna tipsa medlemmarna om det och /eller lägga in det på er hemsida. Fritt för alla.

 

Spellistan här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLX6navEdTMMzom1uKDOVjZHdIUHYbq363

Trailer här: https://youtu.be/6mdwvedx2xE?list=PLX6navEdTMMzom1uKDOVjZHdIUHYbq363

Episod 1 här: https://youtu.be/F74tW1LdGoU?list=PLX6navEdTMMzom1uKDOVjZHdIUHYbq363

mvh

Martin Leisborn

 

Kära seglare!

 

ÅF Offshore Race (tidigare Gotland Runt) kommer att fira 80-års jubileum i sommar och vi tycker det vore fantastiskt om de ”gamla” klasserna som på sin tid hade en så framskjutande roll i tävlingen kunde komma tillbaka och delta under Jubileet.

 

Vår tanke är att sätta fokus på Ballad, Scampi och Linjett vid kommunikation med press och media inför och under Jubileet.

 

För mer information om tävlingen gå in på www.ksss.se. Inbjudan och anmälningsmodul kommer att läggas upp under januari.

 

Vilken fantastisk succé det skulle kunna bli!

 

Om du har några frågor kontakta gärna mig på

 

eva(at)wessag.se eller 0708 666 723

 

Hälsningar

Eva Holmsten

 

KSSS Informationskommitté

Föreninges ekonomi är så god att styrelsen igår beslutade att göra 2017 avgiftsfritt för existerande medlemmar.

För nya medlemmar kostar det fortfarande 100:- att gå med i klubben.

Styrelsen

Om du längtar till sommaren och vill ha ideer på sysselsättning under tiden kan du titta på vad denna danska balladägare har gjort med sin båt:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyv5OlNbA-r4ChyfdWGv8m8qLZzYp6sw