1 mars 2021
Kallelse till årsmöte 2021

 

Bäste medlem i Balladklubben, 

Styrelsen vill med detta hälsa dig varmt välkomment till Balladklubbens årsmöte 2021. 

Årsmötet kommer denna gång att hållas via länk, för att leva upp till Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner med anledning av Covid-19.

Årsmötet kommer att hållas 27 mars, 13:00. Håll utkik här på hemsidan och i din epostbrevlåda för mer information. På årsmötet kommer vi att följa föredragningslistan enligt Balladklubbes stadgar §13.

Vi vill redan nu göra medlemmarna uppmärksamma på att föreningen gärna tar emot förslag på namn som kan väljas in till styrelsen på årsmötet. Vi eftersträvar jämställdhet. Nomineringar av kvinnor är därför särskilt välkomna.

Hälsar

Styrelsen genom José Pérez Johansson, ordförande

 

Som medlem får man tillgång till Balladbladet som kommer 2ggr per år, här kan ni se ett urklipp från det. När man är medlem får man tillgång till hela Bladet. Bladet skapas av bidrag från alla klubbmedlemmar och sponsorer. Vi önskar alla en fin seglings säsong.

 

Till årsmötet i Göteborg (se kallelse genom att scrolla nedåt till nästa artikel)...

...har vi nöjet att informera att Gustav Hedman, ny Balladägare, medlem och seglare, kommer att delta för att visa en spännande film och berätta om sina erfarenheter från sin seglats med Balladen ”Dolittle” från Umeå till Göteborg, en resa genom ett oförlåtande hösthav i Bottenviken.

 

 Gustav är ursprungligen från Västerbotten men har för närvarande hemmahamn i Göteborg.

Gustavs filmer från resan mellan Umeå och Göteborg.

 

17 januari 2020
Kallelse till årsmöte 2020
Anmäl dig på admin[snabel-a]balladklubben.se

Varmt välkommen till årsmöte i Göteborg!

På styrelsemötet i Stockholm i november 2019 beslutade styrelsen att årsmötet för 2020 ska hållas i Göteborg, den 8 februari i anslutning till båtmässan.

Syftet med att hålla årsmötet i olika delar av Sverige är att skapa en förankring mellan klubben och dess medlemmar.

För de första 20 medlemmarna som anmäler sig erbjuds fri entré till båtmässan. Först till kvarn!

Vi önskar er medlemmar hjärtligt välkomna kl. 14:00 8 februariÅrsmötet äger rum i Svenska mässan, Gothia Towers, i lokal R21 på Mässans gata 24. Hållplats Korsvägen för spårvagn och buss. Parkeringar i närheten runt Liseberg eller i Focushuset.

Föredragningslista enligt stadgarna:

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

 

 

 

Text av Göran Olsson, Balladen Aquamarin 1350
7 november 2019

Bäste Balladkollega,

Så har den nya styrelsen haft sitt första fysiska sammanträde. Visst var det inte utan  viss spänning och förväntan att sammanstråla i klubbhuset ÅSS, Årstavikens segelsällskap på Söders södra strand vid Skanstull i Stockholm. Vitt skilda från olika håll i landet, i olika åldrar och professioner, med en gemensam nämnare -BALLAD!  - vilket gäng…! entusiasmen saknades inte.
Nyvalde ordförande José Pérez Johansson stod som värd och bjöd tillresta ledamöter på pasta med egenhändigt tillagad köttsås med tillbehör. Tack José!

En hel del formalia stod naturligtvis på dagordningen, men också tankar, idéer och förslag i fråga om Balladklubbens framtida väl och ve.

Balladklubbben invigdes 1976 så den har några år på nacken och historien förpliktigar. Nu är vi ändå igång på ny kula, men det skall påpekas, både nu och framgent – en verksamhet blir inte bättre än sina medlemmar. Det är på Er det hänger, om vi kan skapa liv och kraft i föreningen.

Styrelsen beslöt bl.a. att Balladbladet skall återuppstå. Nytt nummer kommer på föråret.
Bladet är en bra länk mellan medlemmarna. Tips och idéer kan förmedlas och en hel del smått och gott som kan tjäna som ”handbok”. Således ett viktigt forum även om naturligtvis mycket sker via nätet.
Nästkommande årsmöte förläggs i samband med båtmässan i Göteborg. Boka redan nu lördagen den 8 februari. Mer info senare.

Vid årsmötet presenteras förslag och beslut om klubbens framtida upplägg, ev. medlemsavgifter, mätregler, hanterande av utensilier, faktablad, ritningar mm mm.

Ny styrelse skall på det kommande årsmötet väljas med måhända viss utökning? Var finns våra kvinnliga seglare?
Nu som tidigare utgörs valberedningen av styrelsen – väl att begrunda !! Förslag…

Tiden Går – Balladen 50 år! , redan år 2021. Det skall firas och uppmärksammas.
Förhoppningsvis kan vi gemensamt med intresserade och aktiva klubbar i våra grannländer hitta en bra agenda, allt för att stärka och sprida info om Balladens goda egenskaper och förträfflighet. Har Du tankar och idéer runt detta eller annat som
styrelsen skall jobba med – Hör av Dig! Skriv en Rad.

Den nya styrelsen som valdes på det extra årsmötet i september 2019 är:

José Pérez Johansson, ordförande, Stockholm, Freja 1280
Stefan Robertsson, kassör, Mölndal, Blåklint 710
Nils Ribbhagen, sekreterare, Hammarö, Althea 1357
Johan Podvorec, webbansvarig och teknisk support, Nödinge, Beata 558
Christiaan Reichwein, ledamot, Strängnäs, Galant 1101
Göran Olsson, ledamot, Höganäs, Aquamarin 1350

Kontaktuppgifter finner du här.

 

På verandan utanför Årstavikens segelsällskaps klubbhus. Årstaviken och Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening i bakgrunden.

Från vänster: Johan Podvorec, Rabbe Takolander (gäst), Christiaan Reichwein, Stefan Robertsson, Göran Olsson, Nils Ribbhagen och José Pérez Johansson

 

Överlämning av föreningens ekonomi från den avgående kassören Rabbe Takolander till den tillträdande dito, Stefan Robertsson. I övrigt en nyfiken styrelse.

 

Hej, 

Den nya styrelsen kommer att träffas den 2 november i Stockholm för ett första möte om klubbens framtid och diskutera planerna för det kommande året. 

Har du några idéer som du tycker att styrelsen bör diskutera är du hjärtligt välkommen att slå mig en signal på 0709378777!

Hälsar

Nya styrelsen genom

José Pérez Johansson
Ordförande sedan oktober 2019