Från och med idag har vi en ny styrelse bestående av José Pérez Johansson,ordförande för klubben, Stefan Robertson, Göran Olsson, Johan Podvorec, Nils Ribbhagen och Christiaan Reichwein styrelsemedlemmar.

Vi i den gamla styrelsen tackar för oss och önskar den nya styrelsen lycka till!

/Peter

Vid ordinarie årsmötet 2019 fanns inga kandidater till ny styrelse så då beslutades det att klubben avvecklas. Men innan detta hade genomförts anmälde sig ett antal medlemmar som var villiga att ta på sig uppdraget att bilda ny styrelse. Eftersom det normalt är väldigt skralt med deltagande i det ordinarie årsmötet föreslår vi nu att detta extra möte sker på klubbens diskussionforum som alla medlemmar kan nå efter inloggning här på hemsidan (klicka här). Om någon har problem med detta, eller hellre vill framföra synpunkter muntligt, så går det bra att ringa nuvarande ordförande eller någon annan i styrelsen.

I korthet föreslås en ny styrelse bestående av José Pérez Johansson som ny ordförande, och Stefan Robertson, Göran Olsson, Johan Podvorec, Nils Ribbhagen och Christiaan Reichwein som styrelsemedlemmar. Den nya styrelsen föreslås tillträda första oktober.
/Peter

Äntligen är det snart dags för första vårtecknet: balladklubbens årsmöte! Vi träffas som vanligt på båtmässan i Älvsjö i rum M 20 kl 13-15 lördagen den 9 mars. För att komma till lokalen måste du betala inträde till mässan. Om du är medlem i balladklubben får du tillbaka inträdet efter årsmötet. 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

Välkomna!

Styrelsen

Föreningens ekonomi är så god att styrelsen beslutat att även göra 2018 avgiftsfritt för existerande medlemmar.

För nya medlemmar kostar det fortfarande 100:- att gå med i klubben.

Styrelsen

Nu är det dags för årsmöte igen. Vi träffas som vanligt på båtmässan i Älvsjö i rum M 12 kl 13-15 söndagen den 11 mars. För att komma till lokalen måste man betala inträde. Dessa pengar återbetalas efter årsmötet till deltagande medlemmar. 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

Välkomna!

Styrelsen

Hej!

Nu finns en fräsch seglingsserie i fem delar om segling med Balladen Måsen. Den heter Joni & Martin seglar och är från en tur Göteborg – Anholt – Läsö – Göteborg 2016 med olika äventyr längs vägen. Ni får gärna tipsa medlemmarna om det och /eller lägga in det på er hemsida. Fritt för alla.

 

Spellistan här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLX6navEdTMMzom1uKDOVjZHdIUHYbq363

Trailer här: https://youtu.be/6mdwvedx2xE?list=PLX6navEdTMMzom1uKDOVjZHdIUHYbq363

Episod 1 här: https://youtu.be/F74tW1LdGoU?list=PLX6navEdTMMzom1uKDOVjZHdIUHYbq363

mvh

Martin Leisborn