Vi är en intresseförening för c:a 170 svenska balladseglare och ett klassförbund anslutet till Svenska Seglarförbundet.

Svenska Balladklubbens medlemmar finns utspridda över hela landet, och några är även bosatta utomlands. Medlemstidningen Balladbladet är en tryckt tidskrift som kommer ut med jämna mellanrum när ni medlemmar skickat in tillräckligt med material för att fylla ett nummer. Den används i huvudsak som informationsspridare. För snabbare kommunikation mellan klubbens medlemmar finns ett diskussionsforum på klubben hemsida (www.balladklubben.se) där man kan diskutera vad som helst. Den är dock bara tillgänglig för klubbens medlemmar. Inloggningsuppgifter får du så snart du betalat medlemsavgiften. Då kommer du även åt ett beställningsformulär där du kan beställa vimpel, jackmärke mm.

Vi arbetar för ett ökat utbyte mellan balladseglare genom båtträffar i skärgården mm. Är det något du tycker klubben skall göra så ta upp det på diskussionsforumet...

Klubben tar upp frågor som rör Balladen som entypsklass, och frågor om kappsegling i första hand. Balladklubbar finns även i Dannamark, Norge, Tyskland och Holland. Samarbete över gränserna skar i BODA, Ballad One Design Association.

För medlemsavgiften (f.n SEK 100:- inträdesavgift, ingen årsavgift) får du:

- Balladbladet

- Tillgång till Medlemsmatrikeln

- Klassbevis

- Kallelse till medlemsträffar

- Tillgång till "Praktiska tips", en samling förslag och skisser på förbättringar

- Möjlighet att köpa balladvimpel, elchema, verkstadshandbok mm

- Rådgivning och utbyte av erfarenheter via diskussionsforumet på nätet

Dessutom hjälper klubben till att upprätthålla intresset för Balladbåtarna, alla Balladägare bör vara medlemmar i klubben.